Veranstaltungen in Torgau

Fr
2. Dez
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
3. Dez
16:00
Kulturhaus Torgau
Sa
3. Dez
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
So
4. Dez
17:00
Kulturhaus Torgau
Fr
9. Dez
21:00
Kulturbastion
Fr
9. Dez
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
10. Dez
20:00
Kulturhaus Torgau
Sa
10. Dez
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
31. Dez
19:00
Kulturhaus Torgau
Fr
13. Jan
20:00
Kulturhaus Torgau
Sa
14. Jan
19:00
Kulturhaus Torgau
Sa
14. Jan
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
So
15. Jan
18:00
Kulturhaus Torgau
Do
19. Jan
20:00
Kulturhaus Torgau
Fr
20. Jan
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
21. Jan
15:00
Kulturhaus Torgau
Sa
28. Jan
21:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)