Veranstaltungen in Torgau

Fr
31. Mai
19:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
1. Jun
16:00
Kulturhaus Torgau
Sa
1. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Mi
5. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Fr
7. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
15. Jun
15:00
Schlosskapelle Torgau
Fr
21. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
22. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Fr
28. Jun
19:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
29. Jun
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
6. Jul
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
So
18. Aug
17:00
Stadtkirche St. Marien
Fr
20. Sep
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Fr
27. Sep
20:00
Kulturhaus Torgau
Fr
27. Sep
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Mi
2. Okt
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Fr
4. Okt
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Sa
5. Okt
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)
Fr
11. Okt
20:00
KAP Torgau e.V. (Kulturbastion)